Nabídka služeb

 

Psychoterapie je založena na vzájemné důvěře a odpovědnosti terapeuta a klienta. 

Psychoterapeut vytváří bezpečné prostředí, ve kterém se dá hovořit o všech tématech. Naprostá diskrétnost je samozřejmostí. 

Aby terapie byla úspěšná, je velmi důležitá motivace a otevřené jednání klienta. 

Na úvodním setkání zmapujeme společně téma, se kterým přicházíte. Stanovíme si cíl naší spolupráce a domluvíme si frekvenci setkávání. 

Frekvence setkávání záleží na Vaší potřebě a Vašich časových možnostech. Při intenzivní terapii se můžeme potkávat 1x týdně, při méně intenzivnější 1 x za 2 - 3 týdny.  Krátkodobá terapie může trvat 10 setkání. Dlouhodobá pak i několik měsíců popř. let.

 
Jednorázová psychologická a psychoterapeutická konzultace:
 

V lidském životě se ocitneme několikrát na křižovatce, mohou nás potkat události, kterým nerozumíme. Člověk potřebuje v takových chvílích bezpečný prostor, kde může mluvit o všech svých obavách, ptát se,  co bude. Někdy stačí jen jednorázová konzultace, která pomůže nahlédnout na události z jiného úhlu pohledu. Jindy se člověk potřebuje ujistit, že jde po správné cestě nebo jen potřebuje doplnit  informace. 

 
Dlouhodobá  individuální psychoterapie:
 
Je založena na jedinečném vztahu terapeut a klienta. Terapeut je průvodcem a klient je expertem na svůj život.  Terapeut napomáhá porozumět vnímání prožitých popř. očekávaných událostí v životě klienta, pomáhá zpracovat emoční stavy. Psychodynamická terapie napomáhá zlepšení emočních i vztahových obtíží.  Je také vhodným nástrojem k léčbě úzkostných, afektivních, psychosomatických obtíží, popř. poruch osobnosti.
Pravidelná a dlouhodobá spolupráce umožňuje pojmenovat a přijmout nesrozumitelné, zraňující či jiné bolestivé prožitky. Terapeut naslouchá a napomáhá nalézt smysl pocitů, myšlenek a chování. Klient je podporován k aktivitě, k reflexi svých myšlenek a pocitů.
 
 
Společná psychoterapie dítěte a rodiče:
 
Dítě se rodí do určitého specifického prostředí a je psychicky a fyzicky přímo závislé na svých vychovatelích. U malých dětí je tedy společná terapie nutností. Mezi nejčastější potíže můžeme zařadit: potíže s krmením, s hygienickými návyky, se separací (např. při nástupu do MŠ či ZŠ). Rodiče také trápí nesrozumitelné chování dětí (záchvaty vzteku, nekomunikativnost, ..), vývojové obtíže či traumatické zážitky. Další oblast setkávání se týká výukových potíží dětí ve škole, potíže v dospívání, děti z rozvedených rodin.
 
 

Kontakt

Mgr. Lenka Rašticová

+420 737 285 333


Terapie v písku

/album/terapie-v-pisku/fotografie0088-jpg/

—————

/album/terapie-v-pisku/fotografie0102-jpg/

—————

/album/terapie-v-pisku/fotografie0142-jpg/

——————————